Allmän information om konsumentkrediter

Är ett privatlån ett annuitetslån eller ett lån med serieamortering?

De flesta privatlån är annuitetslån. Annuitetslån kännetecknas av det faktum att du betalar det samma beloppet varje betalningsperiod (vanligtvis månadsvis), och detta gör det lättare för folk att veta hur mycket du vill betala varje månad. I början kommer räntekostnaderna vara en stor del av avbetalningen och amorteringen mindre. Detta är fördelaktigt i termer av att du får större ränteavdrag i början av lånetiden. Observera att om du har en rörlig ränta på lånet kan detta belopp växla upp eller ned över tid beroende på bankens ränteförändringar. Alla förändringar i räntenivån kommer att informeras om i förväg.

Ett lån med serieamortering kännetecknas av att amorteringen är lika stor varje inbetalning, medan räntorna blir lägre för varje månad då den räntebärande skulden minskar.