När lånet beviljas

Hur betalar man extra på lånet?

Du betalar bara in som vanligt, fast använder ett högre belopp än vad som anges på betalningsavin. Kom ihåg att dessa betalningar inte täcker framtida betalningsavier, så du måste alltid komma ihåg att betala minst det belopp som är angiven på nästa betalningsavi.