Frågor och svar om ansökan

Vad händer om jag får avslag på låneansökan?

Om du får avslag på din låneansökan kan du ofta be banken att se över ansökan igen. Låneansökan kommer då att granskas av en case manager, som normalt kommer att begära ytterligare information. Ibland kan låneansökan felaktigt avvisas på grund av felregistrerad information. Kontakta banken via e-post eller telefon om du vill ha en ny, manuell granskning av låneansökan.