Allmän information om konsumentkrediter

Vad kan jag spendera mina pengar på?

Det som kännetecknar ett privatlån är att du kan spendera pengar på vad du vill. Banken kommer inte att be dig ange vad du ska spendera pengar på - det är upp till dig.

Vad folk spenderar pengar på varierar beroende på de behov du har. Små lån från 1 000 – 25 000 kr används ofta för att betala oväntade räkningar som du behöver snabba pengar till innan nästa avlöningsdag. När det gäller stora belopp, över 50 000 kr, tenderar de flesta att använda privatlån till investeringar som förbättrar ditt hem eller lägenhet. Detta kommer att leda till ökat värde på fastigheten förutom att du får en trevlig boendemiljö.

Det är också vanligt att refinansiera dyra kreditkortsskulder med privatlån, eftersom privatlån ofta har lägre räntor. Ordet konsumentkredit är ofta missvisande. Uppstädningslån är ofta ett mer lämpligt ord för denna typ av lån. Om du tar ut lån för konsumtion, bör du vara säker på att du kan betala tillbaka.